Menu Close

Historie

Het begon allemaal in de winter van 1984-1985. Er lagen een aantal schepen bij Ad Kies in de Zwaaikom, Ad vertelde dat hij om verschillende redenen ging stoppen met zijn bedrijf.
Hij stelde voor om met een aantal mensen de koppen bij elkaar te steken en een vereniging op te richten. Er werd een werkgroep samen gesteld die ging onderhandelen met de gemeente over de huur van het terrein (Hendrik Zwaardecroonstraat 5a – Tilburg).
Alles kwam in kannen en kruiken en de vereniging kon opgericht worden.
Er werden een 40-tal leden geronseld die allen een inleggeld betaalden van 100 guldens om de eerste (hoge) kosten te kunnen maken. In april 1986 was het dan zover: de TWV was een feit!

Maar… toen begon het pas; het echte werk kon nu pas starten, het terrein moest winter klaar gemaakt worden. Met man en macht werd er van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat gesleuteld en daar was het resultaat dan ook naar. De schepen konden aan wal worden gezet.

In het begin werd kraanverhuurbedrijf van Riel ingehuurd om de schepen op de wal te zetten. Gaandeweg kregen de leden dit zelf onder de knie met een eigen kraan. Niet eenvoudig maar het lukte.
Iemand kwam op het idee om een klein hokje met toiletten en een kantine te bouwen, om na gedane arbeid de sterke zeemansverhalen uit te wisselen. Liefst moest dit kosteloos kunnen gebeuren. Na een tip werd er onderhandeld met “Leergangen” waar wat lokalen afgebroken werden en het lukte om deze materialen gratis te mogen af halen. Hiervan werd een gezellige kantine gebouwd.

Na enige tijd groeide de TWV uit haar jasje en er moest op professionele wijze uitgebreid gaan worden. De techneuten staken wederom de koppen bij elkaar en er werd een nieuw plan gemaakt, er moest een tractor met een craddlewagen komen om de schepen te verplaatsen. Na veel praten en sleutelen kwam die er ook! Ook moest er een nieuwe kantine gebouwd worden omdat men van plan was ook passanten te kunnen herbergen. Na 3 maanden was de werf klaar en voorzien van alles wat een watersporter zich zou kunnen wensen.

Slider

Welkome